บ้านน็อคดาวน์

280/5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฏร์ธานี 84290

HOT-INFO

           บ้านน็อคดาวน์ รูปแบบของบ้านสมัยใหม่  สร้างขึ้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป ให้ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ทำให้ในปัจจุบัน บ้านชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถเข้าพักอาศัยได้รวดเร็วกว่าบ้านทั่วไป หรือทำ shop ร้านค้าขายของ  ร้านขายอาหาร หรือร้านขายเครื่องดื่ม  ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนได้