เกี่ยวกับเรา

280/5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฏร์ธานี 84290

HOT-INFOบริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด

เป็นบริษัทในเครือชมพรภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายโครงหลังคาสำเร็จรูป ที่ผ่านการออกแบบและทดสอบโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงหลังคาสำเร็จรูปอย่างแท้จริง ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบ้านจัดสรรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป ฝ่ายผลิตของบริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นถึงคุณภาพสูงสุดของมาตรฐานความปลอดภัย แข็งแรง สวยงาม และคงทน 

บริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ : เลขที่ 280/5 หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 
โทรศัพท์: 092-691-1464

วิสัยทัศน์ (Visions) คือ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันต้องการความรวดเร็ว และต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถใช้งานสิ่งปลูกสร้างนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว
พันธกิจ (Missions) คือ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน ตั้งแต่การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคำนวณที่มีความแม่นยำสูง การติดตั้งหรือการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
เป้าหมาย (Goals) คือ ออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป ไปจนถึงงานติดตั้งหลังคาให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปสู่การออกแบบและก่อสร้างบ้าน โกดัง โรงงาน ฯลฯ ที่มีคุณภาพ ราคาถูก ด้วยความซื่อสัตย์
 

 คิดทำงานหลังคา คิดถึงเรา โครงหลังคาสำเร็จรูป UNI TRUSS โดยบริษัทยูนิ โซลูชั่น จำกัด
บริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ งานโครงหลังคาสำเร็จรูปอย่างแท้จริง