แผ่นครอบมุม

280/5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฏร์ธานี 84290

HOT-INFO

      แผ่นปิดครอบชนิดต่างๆ (Flashing) ใช้ติดตั้งควบคู่กับแผ่นหลังคา และแผ่นผนังเม็ททัลชีท เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึม การขวางลม และยังเสริมความสวยงามอีกด้วย ความยาวทั่วไปที่ใช้งาน คือ 2.10 เมตร และ 3.10 เมตร โดยมีระยะทับซ้อน 10 ซม. หรือท่านสามารถสั่งผลิตความยาวตามสั่งได้ เช่นแบบระยะทับซ้อน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 4.20 เมตร ต่อแผ่น เพื่อความสะดวกในการทำการติดตั้ง