บริการออกแบบและก่อสร้าง

280/5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฏร์ธานี 84290

HOT-INFO

"บริการออกแบบและก่อสร้าง"

 

ให้บริการงานออกแบบ และก่อสร้าง บ้าน  โรงงาน โกดังเก็บสินค้า โดยการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก และ วิศวกรของเรา มีการวางแผนการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า งานก่อสร้างทุกโครงการของเราจึงตรงตามแบบและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ