บริการขนส่ง

280/5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฏร์ธานี 84290

HOT-INFO

 "บริการขนส่ง" 

 

บริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร

    ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงหน้างาน ส่งถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน สินค้ามีความสมบูรณ์จากโรงงานโดยไม่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

-รถขนส่งขนาดเล็ก 4 ล้อ
-รถขนส่งขนาดกลาง 6 ล้อ
-รถขนส่งขนาดใหญ่ 10 ล้อ
-รถขนส่งขนาดใหญ่ 18 ล้อ